Πιστοποίηση Περιβαλλοντική διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004

Η ΠΑΝΜΟΝΩΤΙΚΗ (Γ. Μαριόγλου & Υιοί Α.Β.Ε.Ε.) πρωτοπόρος για άλλη μια φορά, έδειξε εμπράκτως την ευαισθησία της για το περιβάλλον τη διαχείριση των φυσικών πόρων και ενέργειας, καθώς και τη διάθεση των απορριμμάτων και πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το Πρότυπο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004.

panmonotiki_270x105

iso14001

 

 

 

 

 

 

Μπορείτε να δείτε το έντυπο της Περιβαλλοντικής Πολιτικής στον παρακάτω εδώ: Adobe_PDF_file_icon_32x32