Ορισμοί: Μόνωση, Υγρομόνωση και … Ασφαλτόπανo!

Μόνωση

...είναι η "αποφυγή" μεταφοράς υγρασίας, θερμοκρασιών, ήχων, κλπ από και προς το χώρο μας.

Τα μονωτικά υλικά χρησιμοποιούνται για να επιτύχουμε την ανεπιθύμητη μεταφορά θερμότητας, υγρασίας ή ήχου από και προς το κτίριο που μας ενδιαφέρει. Η διατήρηση των συνθηκών θερμοκρασίας, υγρασίας και ήχου μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων ενός κτιρίου, γιαυτό το λόγο και η χρήση των υλικών αυτών έχει γίνει τόσο σημαντική τα τελευταία χρόνια στη δόμηση.

Read More