Sika Monoseal 101

Sika® MonoSeal 101
Το Sika® Monoseal 101 είναι ένα μείγμα από ειδικά τσιμέντα, επιλεγμένα αδρανή και συνθετικά στεγανοποιητικά πρόσμικτα, το οποίο αναμειγνύεται με νερό σχηματίζοντας μία πάστα με ωσμωτικές ιδιότητες, εύκολη στην εφαρμογή με βούρτσα.

 

Συσκευασία Τεχν. Φυλ.
Λευκή απόχρωση: σάκος 20 kg Adobe_PDF_file_icon_32x32
Γκρι απόχρωση: σάκος 25 kg

 

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας:

Περιγραφή

Εφαρμογές

Το Sika® Monoseal 101 προορίζεται για άκαμπτη στεγανοποίηση σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία και επιχρισμένα υποστρώματα. Είναι κατάλληλο για την αντιμετώπιση φαινομένων ανοδικής υγρασίας (διαμέσου τριχοειδών φαινομένων) και διεισδύσεων χαμηλής πίεσης, καθώς και για περιπτώσεις θετικής και αρνητικής πίεσης νερού. Συνήθως χρησιμοποιείται σε:

  • Κελάρια και χώρους υπογείων
  • Φρεάτια ανελκυστήρων
  • Τοίχους αντιστήριξης γαιών, πλάκες επί εδάφους
  • Τάφρους και ορύγματα
  • Δεξαμενές και στέρνες

Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα

 

  • Αποτελεσματική, οικονομική στεγανοποίηση σε υφιστάμενες κατασκευές
  • Απλό, εύκολο στην εφαρμογή με βούρτσα
  • Ανθεκτικό σε πιέσεις που αναπτύσσονται από ανερχόμενη στάθμη υπόγειου ορίζοντα ή από υπόγεια λιμνάζοντα νερά

 

Εμφάνιση / Χρώμα

Σκόνη, λευκή και γκρι