PENETRON SEAL COAT

Penetron_270x105SEAL COAT
Στεγανωτικό επαλειφόµενο κονίαµα µε πολυµερή. Εφαρµόζεται ανάλογα µε τις απαιτήσεις του έργου σαν:
α) σφραγιστικό πορώδους σκυροδέµατος αφού αναµιχθεί κάθε σακί, µόνο µε ~5,7-6,0 Kg νερό ή για αυξηµένη πρόσφυση µε την ανάµιξη 4 Kg νερού και ~2 Kg ενισχυτικού πρόσφυσης Acrylic Bondcrete.
β) εύκαµπτο σύστηµα δυο συστατικών µε την ανάµιξη 2 Kg νερού και 4 Kg ελαστικοποιητή Penecryl Elastic. Μπορεί να εφαρµοστεί σε επιφάνειες από σκυρόδεµα, κονιάµατα, τούβλα ή πέτρες µε µέτρια απαίτηση κινησιµότητας και γεφύρωσης τριχοειδών ρωγµών.
γ) ελαστικό σύστηµα στεγάνωσης και αντοχής σε εξωτερικές συνθήκες και UV, µε την ανάµιξη µόνο 12 Kg ελαστικοποιητή κονιαµάτων PenecrylTM Elastic. Εφαρµόζεται όπως το προηγούµενο σύστηµα αλλά σε επιφάνειες µε µεγαλύτερη απαίτηση κινησιµότητας.


Η κατανάλωση γενικά του συστήµατος είναι 2,5-3,0 Kg/m2 συνολικά για δυο στρώσεις χωρίς υπολογισµό του νερού.

α) 1 σακί SealcoatTM αποδίδει συνολικά σαν σφράγιση πορώδους (µόνο µε νερό) ~9 m2, ενώ µε αύξηση πρόσφυσης 1 σακί Sealcoat µε ανάµιξη 4 Kg νερού και ~2 Kg Acrylic Bondcrete αποδίδει συνολικά ~10 m2.

β) 1 σακί Sealcoat µε ανάµιξη 2 Kg νερού και 4 Kg ελαστικοποιητή Penecryl Elastic αποδίδει συνολικά σαν εύκαµπτο σύστηµα ~10,5 m2.

γ) 1 σακί Sealcoat µε ανάµιξη µόνο 12 Kg PenecrylTM Elastic αποδίδει συνολικά σαν ελαστικό σύστηµα ~14 m2.

 

ΚΩΔ. ΣΥ/ΣΙΑ ΧΡΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥ/ΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ Τεχν. Φυλ. Φυλ. Ασφ. Λειτ.
10.00006 Σακί 22,68 Kg Γκρι 48 Σακιά / Παλέτα 1.088,64 Kg Adobe_PDF_file_icon_32x32 Adobe_PDF_file_icon_32x32
10.00009 Σακί 22,68 Kg Λευκό 48 Σακιά / Παλέτα 1.088,64 Kg
Μοιραστείτε το με τους φίλους σας:

Περιγραφή

PENETRON SEAL COAT – ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Το PENETRON® SEALCOAT™ είναι ένα τσιμεντοειδούς βάσης, με τροποποιημένα πολυμερή στεγανωτικό υλικό, για επίστρωση επιφανειών υψηλών απαιτήσεων. Αποτελεί τη βάση των συστημάτων SEALCOAT™ SYSTEMS, για στεγάνωση και προστασία του σκυροδέματος και άλλων επιφανειών, από τη διείσδυση νερού. Μετά την εφαρμογή, το υλικό ωριμάζει εντός 3-4 ωρών, ενώ απαιτεί 24 ώρες για την πλήρη ωρίμανση και διαμόρφωση μίας σκληρής στεγανωτικής στρώσης, η οποία γίνεται αναπόσπαστο τμήμα της επιφάνειας. Τα SEALCOAT™ SYSTEMS μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε τύπο τοιχοποιίας απαιτεί στεγάνωση. Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό σε τοιχοποιίες, είτε εφαρμόζεται ως τελική στεγανωτική στρώση, είτε αναμιγνύεται με καθαρή άμμο αδρανών, για στεγανοποιήσεις, των οποίων η τελική επιφάνεια θα υποστεί βαριά καταπόνηση (όπως εξωτερικά τοιχία υπογείων). Τα αδρανή που περιέχει είναι τέτοιας διαβάθμισης, ώστε βοηθούν να κλείνουν εύκολα οι οπές του σκυροδέματος. Τα SEALCOAT™ SYSTEMS μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την εξάλειψη της χρονοβόρας και δαπανηρής μεθόδου τριψίματος των επιφανειών για την επίτευξη λείας και ομοιογενούς επιφάνειας. Ακόμη, παρέχουν μία ομοιόμορφη και συνεκτική εμφάνιση σε επιφάνειες τοιχοποιίας και σκυροδέματος. Τα SEALCOAT™ SYSTEMS αποτελούν ιδανική λύση για τη στεγάνωση επιφανειών από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα, πέτρα, τούβλο και άλλους τύπους τοιχοποιίας. Το PENETRON® SEALCOAT™ είναι σχεδιασμένο για αναμιγνύεται μόνο με νερό και μπορεί να συνδυαστεί με την άριστη τεχνολογία του γαλακτώματος PENECRYL™ ELASTIC, ώστε να παράγει μία σειρά λύσεων στεγάνωσης, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις. Τα SEALCOAT™ SYSTEMS μπορούν να εφασμοστούν σε εσωτερικά και εξωτερικά τοιχία, υπόγεια ή υπέργεια. Διατίθενται σε λευκό ή γκρι χρώμα και παρέχουν μεγαλύτερη προστασία ενάντια στην υγρασία από άλλους στεγανωτικούς τύπους βαφών.

A. ΣΥΣΤΗΜΑ SEALCOAT™: ΑΠΛΗ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΦΡΑΓΗ ΠΟΡΩΔΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PENETRON® SEALCOAT™ είναι ένα τσιμεντοειδούς βάσης, με τροποποιημένα πολυμερή στεγανωτικό υλικό, για επίστρωση επιφανειών υψηλών απαιτήσεων και αποτελεί τη βάση των συστημάτων SEALCOAT™ SYSTEMS, αναμεμιγμένο με ειδικά διαβαθμισμένα αδρανή, που το καθιστούν ιδανικό για απλές συμβατικές στεγανοποιήσεις με μεγάλη αντοχή στην μηχανική τριβή και καταπόνηση. Σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια και μετά την  ανάμιξη, εξασφαλίζεται η πολύ καλή πρόσφυση και μηχανική αγκύρωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το PENETRON® SEALCOAT™ χρησιμοποιείται για στεγανοποιήσεις επιφανειών από σκυρόδεμα ή γενικά τσιμεντοκονιάματα, οι οποίες υπόκεινται σε θετικές και γενικά μικρές υδροστατικές πιέσεις.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Εύκολο στην εφαρμογή (με βούρτσα ή ψεκασμό)
 • Ενός συστατικού τσιμεντοειδές υλικό
 • Διαπερατό από υδρατμούς
 • Άριστη πρόσφυση σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια

Β. ΣΥΣΤΗΜΑ SEALCOAT™ FLEX: ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ, ΕΥΚΑΜΨΙΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΤΡΙΧΟΕΙΔΩΝ ΡΩΓΜΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SEALCOAT™ FLEX είναι ένα σύστημα δύο συστατικών, αποτελούμενο από το τσιμεντοειδές υλικό PENETRON® SEALCOAT™ και το ειδικής τεχνολογίας γαλάκτωμα PENECRYL™ ELASTIC. Η προσθήκη μίγματος με συγκεκριμένη αναλογία γαλακτώματος, PENECRYL™ ELASTIC και νερού, βελτιώνει σημαντικά τις δυνατότητες πρόσφυσης και ευκαμψίας του SEALCOAT™, με ταυτόχρονη αύξηση της ικανότητας γεφύρωσης τριχοειδών ρωγμών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το SEALCOAT™ FLEX χρησιμοποιείται για βελτιωμένες στεγανοποιήσεις επιφανειών από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα, πέτρα ή τούβλο, που υπόκεινται σε θετικές και αρνητικές πιέσεις νερού μικρές έως μέσες. Σε περίπτωση που οι αρνητικές πιέσεις είναι υψηλές, προτείνεται η χρήση του επαλειφόμενου στεγανωτικού κονιάματος χημικής δράσης και ανάπτυξης κρυστάλλων PENETRON®. Το SEALCOAT™ FLEX χρησιμοποιείται ως έχει ή ενισχυμένο με πλέγμα  μεταξύ των επιστρώσεών του, οι οποίες θα πρέπει να καλύψουν πλήρως το πλέγμα.

 • Υπόγεια και τοιχία αντιστήριξης
 • Δεξαμενές πυρόσβεσης, άρδευσης και άλλες
 • Ζαρντινιέρες

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Εύκολη ανάμιξη και χρήση (με βούρτσα)
 • Προδιαγεγραμμένες αναλογίες ανάμιξης
 • Εξαίρετη πρόσφυση σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια
 • Διαπερατό από υδρατμούς
 • Πολύ καλή ευκαμψία
 • Καλή ικανότητα γεφύρωσης τριχοειδών ρωγμών έως 0,8 mm
 • Δεν είναι τοξικό, ούτε διαβρωτικό