PENETRON ADMIX

Penetron_270x105ADMIX
Πρόσµικτο στεγανωτικό υλικό σκυροδέµατος, τσιµεντοειδούς βάσης, χηµικής δράσης µε ανάπτυξη κρυστάλλων στο εσωτερικό του. Το προϊόν µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο εργοστάσιο σκυροδέµατος µε την µορφή σκόνης µε απευθείας πρόσθεση στα προζυγισµένα ξηρά (στον ταινιόδροµο) πριν την προσθήκη του νερού ή µε την προσθήκη στην βαρέλα, στο εργοτάξιο, αµέσως µετά την ανάµιξη (µε ηλεκτρικό αναδευτήρα) µε νερό στα ειδικά δοχεία ανάµιξης µε δοσοµετρητή. Αναλογία ανάµιξης µε νερό: αναµιγνύουµε καλά ½ σακί των 18 Kg σε 11,5 Lt νερό. Η µικρή συσκευασία δοχ. 3,75 Kg είναι βολική για παραγωγή στεγανών κονιαµάτων ή µικρής ποσότητας σκυροδέµατος σε µικρή µπετονιέρα. Χρόνος ανάµιξης σε βαρέλα ή µικρή µπετονιέρα τουλάχιστον 5 min.


Προτεινόµενη αναλογία του Penetron Admix για µόνιµα στεγανό σκυρόδεµα είναι 0,8-1% κ.β. του τσιµέντου. Για συνηθισµένο σκυρόδεµα ~300 Kg τσιµέντου χρησιµοποιούµε 3 Kg σκόνης προϊόντος ανά m3 σκυροδέµατος. Π.χ. για βαρέλα 9 m3 θα χρησιµοποιήσουµε: 3 Kg x 9=27 Kg δηλαδή 1½ σακιά Penetron Admix. Για ευκολία τα σακιά κόβονται στην µέση, οπότε ανακατεύουµε 3 µισά σακιά σε 3 αντίστοιχα δοχεία ανάµιξης µε 11,5 Lt νερό έκαστο. Στην περίπτωση παραγωγής στεγανών κονιαµάτων (περιεκτικότητα τσιµέντ. >250 Kg/m3) προτείνεται η ανάµιξη 0,5-1,0 Kg Penetron Admix ανά 50 Kg τσιµέντου.

 

ΚΩΔ. ΣΥ/ΣΙΑ ΧΡΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥ/ΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΑ Τεχν.Φυλ. Φυλ.Ασφαλούς Λειτ.
10.30003 Δοχείο
3,75Kg
Γκρι 132 Δοχεία /
Παλέτα
495 Kg Adobe_PDF_file_icon_32x32 Adobe_PDF_file_icon_32x32
0.00004 Σακί
18Kg
Γκρι 48 Σακιά /
Παλέτα
864 Kg

 

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας:

Περιγραφή

PENETRON ADMIX – ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

Το PENETRON ADMIX® (πρόσμικτο στεγανοποίησης σκυροδέματος με ανάπτυξη κρυστάλλων) προστίθεται στο σκυρόδεμα τη στιγμή της παρασκευής του. Το PENETRON ADMIX® περιέχει τσιμέντο Portland, πυριτική άμμο μικρής κοκκομετρίας και διάφορα ενεργά χημικά τεχνογνωσίας PENETRON. Αυτά τα χημικά ενεργά αρχίζουν να αντιδρούν καταλυτικά με το νερό του φρέσκου σκυροδέματος και τα παραπροϊόντα υδρόλυσης του τσιμέντου, παράγοντας ένα μη διαλυτό σχηματισμό κρυστάλλων εσωτερικά των πόρων και των τριχοειδών διαδρόμων του σκυροδέματος. Έτσι, το σκυρόδεμα, ήδη από το στάδιο της σκυροδέτησης, γίνεται μόνιμα στεγανό ενάντια στην διείσδυση του νερού και άλλων υγρών από οποιαδήποτε κατεύθυνση, ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται από τυχόν υποβάθμισή του, εξαιτίας των δυσμενών περιβαλλοντικών συνθηκών. Δεν χρειάζεται κάποια άλλη στεγανοποίηση μετά το ξεκαλούπωμα της κατασκευής εκτός από επισκευές τυχόν φωλεών από κακή δόνηση και σκυροδέτηση και τυχόν οπών από «φουρκέτες» και «μορέλα» με το PENECRETE MORTAR™. Το PENETRON ADMIX® έχει διαμορφωθεί με ειδικό τρόπο, για την κάλυψη διαφορετικών έργων και συνθηκών θερμοκρασίας (βλ. Χρόνος Πήξης και Αντοχές) Συμβουλευτείτε την PENETRON Hellas για περαιτέρω πληροφορίες, όσον αφορά στο έργο σας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Δεξαμενές
 •  Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και αποβλήτων
 •  Δευτερογενείς κατασκευές συγκράτησης
 •  Τούνελ και υπόγειες στοές
 •  Υπόγειες θυρίδες ασφαλείας
 •  Θεμελιώσεις
 •  Χώροι στάθμευσης
 •  Κολυμβητικές πισίνες
 •  Προκατασκευασμένα στοιχεία και εφαρμογές με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Έχει αντοχή σε υψηλές υδροστατικές πιέσεις που ασκούνται είτε από την θετική είτε από την αρνητική επιφάνεια της πλάκας σκυροδέματος.
 • Γίνεται αναπόσπαστο τμήμα του σκυροδέματος
 •  Παρουσιάζει υψηλή χημική αντοχή σε δραστικά χημικά
 •  Έχει ικανότητα σφράγισης στατικών τριχοειδών ρωγμών έως 0,4 mm
 •  Επιτρέπει στο σκυρόδεμα να αναπνέει.
 •  Δεν είναι τοξικό [Εγκεκριμένο για χρήση σε εφαρμογές πόσιμου νερού (NSF 61)]
 •  Είναι λιγότερο δαπανηρό στην εφαρμογή από άλλες μεθόδους
 •  Παρέχει μόνιμη στεγανωτική δράση
 •  Προστίθεται στο σκυρόδεμα την ώρα της παραγωγής του και έκτοτε δεν υποβάλλεται σε κλιματολογικές καταπονήσεις
 •  Μειώνει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής των έργων
 •  Βελτιώνει την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος
 •  Πρόσμικτο για μείωση της υδατοπερατότητας υπό υδροστατικές συνθήκες (PRAH)
 •  Απουσία ΠΟΕ (VOC) – Τα προϊόντα της PENETRON σε σκόνη δεν περιέχουν πτητικές οργανικές ενώσεις και είναι ασφαλή για χρήση τόσο σε εξωτερικούς, όσο και σε κλειστούς εσωτερικούς χώρους