Π220

intermix_270x105Π220
Έτοιμο ξηρό κονίαμα μονής στρώσης με βάση το φαίο τσιμέντο ειδικής κοκκομετρίας, ασβεστολιθική άμμο και ειδικά οργανικά βελτιωτικά πρόσμικτα. Εφαρμόζεται εσωτερικά και εξωτερικά ως “πεταχτό” πάνω σε επιφάνειες σκυροδέματος, τούβλο κτλ ενισχύοντας την πρόσφυση του σοβά που ακολουθεί.
Κατανάλωση: 16 kg/m2/cm

 

Συσκευασία Παλέτα Τεχν Φυλ Πιστ/κό
 Σακί 40kg  1400kg Adobe_PDF_file_icon_32x32 Adobe_PDF_file_icon_32x32
Κατηγορία: Ετικέτα:
Μοιραστείτε το με τους φίλους σας:

Περιγραφή

Το Π220 είναι μίγμα τσιμέντου, επιλεγμένης κοκκομετρίας ασβεστολιθικών αδρανών υλικών μέγιστου κόκκου 2mm, και ειδικών βελτιωτικών, σχεδιασμένο για άριστη εργασιμότητα. Εφαρμόζεται με μηχανή ή με το χέρι, προσφέροντας σημαντική μείωση του χρόνου κατασκευής και άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα.

Παραδίδεται συσκευασμένο σε σακιά των 40Kgr σε παλέτες των 1400Kgr.