Πετροβάμβακας 100kg/m3

Πλάκες πετροβάμβακα με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ= 0,033 W/mK

 

Τύπος Διαστάσεις (mm) Συσκευασία
Δέμα (m2)
100 kg/m3 1200x600x30 5,76
1200x600x40 6,00
1200x600x50 3,60
1200x600x60 2,88
1200x600x70 2,16
1200x600x80 4,32

 

Τύπος Διαστάσεις (mm) Συσκευασία
Δέμα (m2)
Rockwool 100 kg/m3
λ=0,036 W/mK
1000x600x30 7,20
1000x600x50 3,60

 

Τύπος Διαστάσεις (mm) Συσκευασία
Δέμα (m2)
CHIMENEA S(AL) DP 10 ALU
για τζάκια
1200x600x30 8,40
Μοιραστείτε το με τους φίλους σας: