Σεισμική Μόνωση Κατασκευών Εδαφικής Αντιστήριξης

Οι κατασκευές εδαφικής αντιστήριξης αποτελούν σημαντική συνιστώσα πολλών έργων υποδομής αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού. Σε περιοχές υψηλής σεισμικότητας ο ανεπαρκής αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών αυτών μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία.

Σεισμική Μόνωση Κατασκευών Εδαφικής Αντιστήριξης με Χρήση Διογκωμένης Πολυστερίνης (EPS)

Η σεισμική μονωτική ικανότητα του παρεμβλήματος γεωαφρού EPS σε κατασκευές εδαφικής αντιστήριξης έχει διερευνηθεί κυρίως με τη διεξαγωγή αριθμητικών αναλύσεων

Η προτεινόμενη μέθοδος σεισμικής μόνωσης κατασκευών εδαφικής αντιστήριξης προσφέρεται ιδιαίτερα για τη σεισμική ενίσχυση υφισταμένων κατασκευών

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας: