Γεφυροποιϊα με χρήση διογκωμένη πολυστερίνης

Η χρήση του γαιωαφρού σε έργα οδοποιίας και γεφυροποιίας είναι ευρύτατα γνωστή τόσο στις Ευρωπαϊκές χώρες όσο και στις Η.Π.Α. Πιο συγκεκριμένα έχουν εκδοθεί και εφαρμόζονται από 20ετίας ειδικοί κανονισμοί και προδιαγραφές για την μελέτη τον σχεδιασμό και την κατασκευή επιχωμάτων σε αυτοκινητοδρόμους και μεταβατικών επιχωμάτων σε γέφυρες με την χρήση γαιωαφρού EPS.

Γεφυροποιϊα με χρήση διογκωμένη πολυστερίνης

Η μεθοδολογία του συμπιεστού παρεμβλήματος γεωαφρού EPS, έχει ήδη αρχίσει να χρησιμοποιείται στην Ελλάδα για τη μείωση των στατικών ωθήσεων που ασκούνται σε κατασκευές εδαφικής αντιστήριξης (και σε ακρόβαθρα γεφυρών μονολιθικής σύνδεσης), οι οποίες μάλιστα σε περίπτωση σεισμού μέτριας έντασης, τριπλασιάζονται.

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας: