Έργα Οδοποιίας

Η Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS: Expanded Polystyrene) είναι ένα υλικό: οικονομικό, εύχρηστο, ευέλικτο, ιδανικό για πολλές εφαρμογές ενώ ταυτόχρονα είναι ανακυκλώσιμο και περιβαντολλογικά ασφαλές.

 

Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι απεριόριστη αφού δεν υφίσταται γήρανση, αποδόμηση ή απώλεια διαστάσεων.

 

Σχετικές μελέτες και εργαστηριακές δοκιμές του Πανεπιστημίου Πατρών αλλά και άλλων διεθνών ερευνητικών κέντρων αποδεικνύουν ότι οι ιδιότητες του υλικού παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες μετά από 100 χρόνια συνεχούς καταπόνησης σε έργα υποδομής.

 

Η διογκωμένη πολυστερίνη EPS είναι ένα χημικώς καθαρό προϊόν και είναι θεωρητικά και πρακτικά αδύνατον να νοθευτεί με άλλα ΑΔΡΑΝΗ υλικά.

 

Η σταθερότητα του όγκου της είναι δεδομένη και μοναδική μεταξύ των άλλων μονωτικών υλικών και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται σαν υλικό θεμελίωσης στις κατασκευές και σε έργα οδοποιίας παρέχοντας ταυτόχρονα αντισεισμική προστασία και πλήρη απορρόφηση των διαφορικών καθιζήσεων.

 

Φωτογραφίες από το έργο μας: Οδοποιία Μαλιακού

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας: