Προϊόντα


Θερμομόνωση
Εξωτερική Θερμοπρόσοψη
Διογκωμένη Πολυστερίνη Εξωτερικής Θερμομόνωσης
Γραφιτούχα Πολυστερίνη Εξωτερικής Θερμομόνωσης
Προϊόντα συστημάτων BAUMIT
Κονιάματα Συγκόλλησης Baumit
Επιχρίσματα προσόψεων Baumit
Αστάρια πρόσφυσης επιχρισμάτων Baumit
Εξαρτήματα συστήματος Baumit
Προϊόντα συστημάτων STO
Βύσματα Γερμανίας Fischer
Ολοκληρωμένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης
Αστάρι Προετοιμασίας χρώματος προσόψεων
Χρώματα Προσόψεων Baumit
Αστάρι Πλαστικού χρώματος
Πλαστικές Βαφές Baumit
Λευκή Οικοδομική Πολυστερίνη
Λευκή Οικοδομική Πολυστερίνη με πατούρες
Γραφιτούχα Πολυστερίνη Τοιχοποιίας – Κεραμοσκεπών
Γραφιτούχα Πολυστερίνη Ξυλοτύπων
Μπλέ Διογκωμένη Πολυστερίνη
Ξηρά δόμηση
Γυψοσανίδες
Πλάκες εξωτερικών χώρων - Τσιμεντοσανίδες
Μεταλλικά προφίλ
Γωνιόκρανα - Σκοτίες - Ειδικά Προφίλ
Ενισχυτικά προφίλ πόρτας
Παρελκόμενα υλικά τσιμεντοσανίδας
Υαλόπλεγμα - γωνιόκρανα με πλέγμα τσιμεντοσανίδας
Βίδες
Βύσματα
Ηχομωνοτικές ταινίες
Αναρτήσεις - Εξαρτήματα ψευδοροφών
Υλικά αρμολόγησης - συγκόλησης
Ταινίες αρμολόγησης
Υλικά σπατουλαρίσματος
Θυρίδες επίσκεψης
Πλάκες ορυκτής ίνας
Πλάκες με βυνιλική ταπετσαρία
Σκελετός ανάρτησης ψευδοροφών (προφίλ Τ)
Πλάκες πετροβάμβακα για ξηρά δόμηση
Πάπλωμα πετροβάμβακα για ξηρά δόμηση
Φυσικός ορυκτοβάμβακας ECOSE KNAUF INSULATION
Στεγανοποίηση
Αφαλτικά Στεγανωτικά
Πλαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες APP
Ελαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες SBS
Ασφαλτικές μεμβράνες με επικάλυψη αλουμινίου
Αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες
Αυτοκόλλητες ασφαλτικές και βουτυλικές ταινίες
Ασφαλτικά βερνίκια - ασφαλτικές μαστίχες
Ασφαλτικά γαλακτώματα
Τσιμεντοειδή Στεγανωτικά
Τσιμεντοειδή επαλειφόμενα στεγανωτικά
Τσιμεντοειδή εύκαμπτα στεγανωτικά δύο συστατικών
Τσιμεντοειδή ελαστικά στεγανωτικά ενός συστατικού
Ακρυλικά - Πολυουρεθανικά Στεγανωτικά
Ακρυλικά επαλειφόμενα στεγανωτικά
Υβριδικά επαλειφόμενα στεγανωτικά
Ασφαλτικά - πολυουρεθανικά στεγανωτικά
Πολυουρεθανικά επαλειφόμενα στεγανωτικά HYPERDESMO
Πολυουρεθανικά επαλειφόμενα στεγανωτικά SIKA
Πολυουρεθανικές μαστίχες
Διάφορα υλικά στεγάνωσης
Προϊόντα Penetron
Στεγανωτικά και επισκευαστικά σκυροδέματος PENETRON
Υδροδιογκούμενα συστήματα σφράγισης PENETRON
Ελαστομερή σφραγιστικά και συγκολλητικά συστήματα PENETRON
Επισκευαστικά κονιάματα PENETRON
Επαλειφόμενα ελαστικά στεγανωτικά PENETRON
Μεμβράνες PVC-TPO
Μεμβράνες PVC-TPO
Γενικά οικοδομικά υλικά
Επισκευαστικά κονιάματα για στοιχεία σκυροδέματος και επισκευαστικά σοβάδων
Κόλλες πλακιδίων και αρμόστοκοι
Αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα και υλικά εξομάλυνσης
Σοβάδες
Αστάρια πρόσφυσης και μείωσης απορροφητικότητας
Παρελκόμενα σοβάδων
Πατητή τσιμεντοκονία
Πρόσμικτα σκυροδέματος και κονιαμάτων
Θερμομονωτικά πλακίδια δωμάτων
Αποστραγγιστικές μεμβράνες
Γεωυφάσματα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Έχουμε την λύση – Ξέρουμε την Λύση!

 

Σίγουρα σε ένα απο τα καταστήματα MONOSETO θα βρείς ότι χρειάζεσαι για την Μόνωση, Εξωτερική – Εσωτερική Θερμομόνωση αλλά και για Στεγάνοποίηση, Υγρομόνωση , Στεγανωτικά Υλικά και στα καταστήματα διαθέτουμε πλέον πλήρη γκάμα Υλικών Βαφής.

Μόνωσε το με MONOPOLY

Στα καταστήματα μας βρίσκεις τα πάντα για την  Μόνωση και Στεγανοποίηση.

Η “απόλυτη” Μόνωση ενός χώρου από υγρασία, θερμότητα ή ψύξη, τον ήχο αλλά και άλλες ειδικές περιπτώσεις
Αδιαπέραστα υλικά απο το νερό για “άριστη” Στεγανοποίηση ταρατσών και δομάτων με την εφαρμογή των προιόντων μας

ΕΝΑ ΥΛΙΚΟ, ΧΙΛΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
MONOSETO ΜΕ MONOPOLY

  • Εξωτερική Θερμομόνωση
  • Τοιχοποιία (εσωτερική, εξωτερική, διπλή)
  • Κεραμοσκεπές -Δώματα - Pilotis - Στοιχεία Σκυροδέματος - Δάπεδα
  • Κατασκευή Επιτιχωμάτωμν έργων οδοποιίας (γαιωαφρός EPS)
  • Σεισμική μόνωση κατασκευών εδαφικής αντιστήριξης (συμπιεστό παρέμβλημα γαιωαφρού EPS)
  • Κορνίζες και ειδικά προφίλ (τρούλοι, τόξα, κ.λπ.)

 

EPS 30 - EPS 50 - EPS 80 - EPS 100 - EPS 150 - EPS 200 - Styroplak - Monopoly Blue - Monopoly Graphite - Styrobeton

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

διογκομένη πολυστερίνη για εξωτερική θερμομόνωσηεξηλασμένη πολυστερίνη για εξωτερική θερμομόνωση

Εκτίμηση του έργου σας κάνοντας αυτοψία.

Ερχόμαστε απο κοντά για να δούμε τις ανάγκες σας, ώστε να σας δώσουμε την καλύτερη λύση!